Ambasada Francji
Alliance Française Łódź
Urząd Miasta Łodzi
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji
Francuska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce
Instytut Francuski
Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
XIII LO w Łodzi
Publiczne Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli

Leave a Reply

Your email address will not be published.