FORUM INTERNATIONAL JEUNESSE ET ENTREPRENEURIAT : KONFERENCJA – ŚRODA 4 LIPCA 2018 UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Mamy wielką przyjemnością przedstawić Państwu międzynarodową konferencję Forum International Jeunesse et Entrepreneuriat (FIJE) – inicjatywę młodych przedsiębiorców, studentów, założycieli spółki WELBI GROUP pochodzących z państw Afryki zachodniej we współpracy z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (Polsko‑Francuskie Studia Zarządzania typu MBA), Konsulatem Honorowym Francji w Łodzi, Polską Izbą Handlowo‑Przemysłową we Francji, Instytutem Francuskim w Polsce, France Alumni Polska i Alliance Française w Łodzi.

Podczas pierwszej edycji Forum International Jeunesse et Entrepreneuriat będziemy rozwijać dwie osie współpracy: akademicką i ekonomiczną. Pierwszym celem jest przegląd i wzmocnienie współpracy uniwersyteckiej między Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką i uniwersytetami krajów Afryki zachodniej. Drugim celem jest zaakcentowanie możliwości współpracy gospodarczej. Dialog między wszystkimi uczestnikami będzie możliwy dzięki platformie wymian, podczas której przedstawione zostaną doświadczenia aktywnych podmiotów na rynkach międzynarodowych. Nasza inicjatywa koncentruje się również, dzięki współpracy z Polską Izbą Handlowo‑Przemysłową we Francji, na wymianie B2B między przedsiębiorcami.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją i programem konferencji wszystkich chcących uczestniczyć w tworzeniu nowej sieci uniwersyteckiej lub chcących uzyskać dogłębną wiedzę o współpracy gospodarczej z krajami Afryki zachodniej.

 

Pierwsza edycja konferencji FIJE odbędzie się 4 lipca 2018 r. w Pałacu Biedermanna