Alicja Bień została nowym konsulem honorowym Francji w Łodzi.

Nominację wręczył ambasador Francji François Barry Delongchamps podczas uroczystości, która odbyła się w restauracji Spatif, 24 lutego 2012 roku.

Pani konsul urodziła się w 1971 roku w Łodzi. Jest mężatką i ma 12-letnią córkę.
Studia ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Wcześniej, po rocznym pobycie w Grenoble we Francji zdobyła Dyplom Prawa Francuskiego Uniwersytetu Pierre-Mendès-France. Ukończyła również Studia Podyplomowe Prawa Europejskiego zakończone certyfikatem Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia). Z uwagi na znajomość prawa francuskiego i języka francuskiego, odbyła staż w Radzie Europy – Trybunale Praw Człowieka, a następnie roczny kurs dla adwokatów reprezentujących strony przed tym Trybunałem.
W roku 1999 odbyła staż w Kancelarii Adwokackiej w Belgii (Charleroi – Walonia) u adwokatów Bernarda Roland i Vincenta Grevy.
Aplikację adwokacką odbyła w latach 1997 – 2001. Od kwietnia 2001 prowadzi własną praktykę adwokacką.
W roku 2003 uczęszczała na półroczne studia w zakresie Funduszy Europejskich na Uniwersytecie Łódzkim.
Jako już praktykujący adwokat, ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Francuskiego w Szkole Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie w Tours.
Od roku 2008 wykłada w Szkole Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Łódzkim techniki negocjacyjne. Zajęcia prowadzi w języku francuskim.
Od 2008 pełni rolę Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.
Od roku 2001 jest członkiem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Francji z siedzibą w Paryżu, zaś od 2009 roku jej przedstawicielem. Od 2010 jest członkiem Komisji ds. Szkolenia Aplikantów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.
Od 2010 roku jest także Sekretarzem Stowarzyszenia Alliance Française w Łodzi.
Włada biegle językami: francuskim, angielskim i rosyjskim.