Śniadanie Konsularne

W dniu 21 czerwca 2016 r. odbyło się Śniadanie Konsularne zorganizowane przez Wojewodę Łódzkiego, Pana Zbigniewa Raua. W spotkaniu udział wzięli Konsulowie Honorowi z Łodzi, a także przedstawiciele służb mundurowych – Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Służba Więzienna, Lasy Państwowe, Urząd Kontroli Skarbowej.