Stypendium Rządu Francuskiego na pobyt badawczy

mniejszy plakat

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy. To wspaniała okazja dla naukowców na zdobycie funduszy dla swoich badań – o stypendium wysokości 1375€ może starać się każda osoba poniżej 45 roku życia ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza. Fundusze mają zostać przeznaczone na jednomiesięczny wyjazd do Francji w celach badawczych związanych z 24 dziedzinami naukowymi obejmującymi między innymi: fizykę jądrową, nanotechnologię, medycynę, religię, sztukę współczesną czy społeczeństwo cyfrowe. Pełną listę dziedzin w ramach, których można składać wnioski stypendialne można znaleźć na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce: http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy.