Szczęśliwego Nowego Roku!

nowy rok2

Roku bez trosk i zmartwień,
Życia w miłości, przyjaźni i szczęściu.
Oby najskrytsze marzenia znalazły urzeczywistnienie,
A każdy dzień przynosił tylko radość i uśmiech, życzy

Konsul Honorowy Francji- Alicja Bień