Assises Franco-Polonaises

W dniu 24 czerwca 2017 r. w Pałacu Biedermanna z inicjatywy Ośrodka Badań i Studiów Francuskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Assises Franco-Polonaises du management z udziałem przedstawicieli biznesu. Tematem spotkania były „Strategie firm francuskich działających w Polsce”.

W ramach wydarzenia miały miejsce dwa panele dyskusyjne w języku francuskim oraz angielskim: „Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach francuskich w Polsce i we Francji” oraz „Strategie marketingowe firm francuskich w sektorze dystrybucji i usług”.

W trakcie pierwszego z paneli apl. adw. Alicja Tarkowska zaprezentowała najważniejsze kwestie związane z zatrudnianiem personelu – w szczególności dotyczące umowy o pracę oraz kontraktu menedżerskiego a także porównanie systemu prawnego polskiego i francuskiego w zakresie poruszanych zagadnień.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie do tak ciekawej dyskusji.