Order Palm Akademickich

Jak czytamy na stronie internetowej Ambasady Francji w Warszawie, Ambasador Francji Pan Pierre Lévy zorganizował 3 kwietnia 2017 r. w swej rezydencji uroczystość na cześć trzech naukowców, którzy za dokonania zostali wyróżnieni Orderami Palm Akademickich.
Odznaczonych Palmami Akademickimi zostało trzech polskich naukowców profesorowie Michel Masłowski, Stanisław Bielecki i profesor Paweł Haensel.
Jak wskazał w swoim przemówieniu Pan Ambasador – Profesor Stanisław Bielecki, były rektor Politechniki Łódzkiej, specjalista w dziedzinie biochemii, biotechnologii i enzymologii w decydujący sposób przyczynił się do wprowadzenia programu francusko-polskich dyplomów uniwersyteckich i do nawiązania współpracy naukowej i innowacyjnej z firmami Airbus Helicopters i PSA.
Profesor Stanisław Bielecki został wyróżniony Orderem Palm Akademickich w randze Komandora.