Dziękujemy!

DZIĘKUJEMY!

Chcemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację wspaniałego wydarzenia jakim była gra miejska „Tour de Blachon”. Jedynie dzięki współpracy z naszymi partnerami udało się zapewnić uczestnikom zabawy niesamowite przeżycia. Specjalne podziękowania należą się Manufaktura, Muzeum Fabryki w Łodzi, Szkole Mistrzostwa Sportowego Michała Gortata, XIII Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi, Publicznemu Gimnazjum nr. 28 im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Łodzi. Dziękujemy również  patronowi medialnemu – Gazecie Wyborczej.

Bez Państwa wsparcia organizacja wydarzenia nie byłaby możliwa. Dziękujemy za okazaną pomoc i mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości.

Z wyrazami szacunku,

Honorowy Konsul Francji Alicja Bień wraz z zespołem