Gala Stypendialna

W dniu 26 października 2012 na Zamku w Uniejowie odbyła się uroczysta Gala Stypendialna pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Telewizji Polskiej TVP 3 Łódź. Konsulat honorowy Francji po raz pierwszy wziął udział w tym szczególnym wydarzeniu jako jeden z fundatorów stypendiów za pośrednictwem Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Pani Konsul Alicja Bień wręczyła osobiście stypendium Uczennicy klasy VI jednej z łódzkich Szkół Podstawowych.

Ania ukończyła z wyróżnieniem klasę V, ze średnią ocen 5,7. Jest laureatką konkursów o zasięgu wojewódzkim, powiatowym, gminnym oraz szkolnym w tym między innymi: Ogólnopolskiego Konkursu Wierszy i piosenek Tematycznych w języku Obcym, VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Europie, Europejczykach i Unii Europejskiej zajmując I miejsce. Ania osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce języka francuskiego. Działa czynnie w Samorządzie Uczniowskim oraz bierze udział w uroczystościach środowiskowych i szkolnych oraz opiekuje się szkolną izbą historyczną.