Pierwsze Spotkanie Ministra Spraw Zagranicznych z Konsulami Honorowymi w Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 27-28 października 2012r. w Bydgoszczy odbyło się Pierwsze Spotkanie Ministra Spraw Zagranicznych z Konsulami Honorowymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

Konferencja ta, zorganizowana została po raz pierwszy przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z władzami samorządowymi. Pozwoliła ona na wymianę doświadczeń dotyczących działalności promocyjnej na rzecz reprezentowanych przez konsulów krajów jak również na temat współpracy międzynarodowej, gospodarczej i regionalnej.

Ceremonia otwarcia seminarium została rozpoczęta wystąpieniami Ministra Spraw Zagranicznych – Pana Radosława Sikorskiego, Przedstawiciela z grona Konsulów honorowych w RP oraz Prezydenta Bydgoszczy – Pana Rafała Burskiego.

Sesje tematyczne zostały poświęcone zagadnieniom promocji wiedzy o państwach i regionach, roli konsulów honorowych w zbliżaniu regionów i pogłębianiu współpracy gospodarczej, udziału konsulów honorowych w rozwoju współpracy polskich samorządów z samorządami państw reprezentowanych. Konferencja zakończyła się wystąpieniem podsumowującym Pana Ministra Jerzego Pomianowskiego.

W czasie tego dwudniowego wydarzenia, dzięki programowi dodatkowemu zorganizowanemu przez Urząd Miasta Bydgoszczy, uczestnicy mieli okazję również do zwiedzenia Exploseum DAG Fabrik Bromberg oraz najpiękniejszych zakątków Bydgoszczy i Muzeum Dyplomacji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewniało, iż spotkania z Konsulami honorowymi będą organizowane cyklicznie.