Konferencja „25-lecia wolności” oraz pokaz przedpremierowy filmu „Wałęsa – Człowiek z nadziei”

W Paryżu, w dniach 23-25 czerwca 2014 r., dzięki Narodowemu Centrum Kultury oraz we współpracy Alliance Française w Łodzi, Konsulatu Honorowego Francji w Łodzi oraz Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji, odbyła się oficjalna, dwudniowa wizyta Pana Prezydenta Lecha Wałęsy zorganizowana w ramach obchodów 25-lecia Wolności. Wizyta miała na celu przedpremierowy pokaz filmu Andrzeja Wajdy „Wałęsa – Człowiek z nadziei”.

Wizyta rozpoczęła się uroczystym wieczorem w Grand Hôtel Barrière d’Enghien-les-Bains, na zaproszenie Polskiej Izby Handlowo – Przemysłowej we Francji. Gości powitał Pan Jean-Louis Goube, Dyrektor Generalny Kompleksu Hotelowego Enghien-les-Bains. W uroczystości udział wzięły osoby ze świata polityki, biznesu i prawa, dziennikarze, przedstawiciele firm członkowskich Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji oraz społeczność polonijna.

Drugiego dnia wizyty odbyła się Konferencja „25 lat wolności”, zorganizowana w siedzibie Adwokatury Paryskiej. Po mowach powitalnych Pana Pierre`a-Oliviera Sura – Dziekana Paryskiej Rady Adwokackiej oraz Pana Laurenta Martineta – Zastępcy Dziekana, swoje wystąpienie wygłosił Pan Prezydent Lech Wałęsa. Zwieńczeniem Konferencji było wręczenie Panu Prezydentowi medalu Adwokatury Paryskiej, będącego wyrazem uznania dla Jego działań politycznych.

Wizytę zakończyła uroczysta projekcja filmu Andrzeja Wajdy „Wałęsa – Człowiek z nadziei”, która odbyła się w siedzibie Francuskiego Zgromadzenia Narodowego. Prezentację filmu poprzedziło wystąpienie Pana Prezydenta Lecha Wałęsa – Laureata pokojowej Nagrody Nobla oraz przemówienia Pana Jeana Launay`a -Deputowanego oraz Przewodniczącego Grupy Przyjaźni Francusko-Polskiej Francuskiego Zgromadzenia Narodowego, Pana Kazimierza Monkiewicza – Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum.