Pożegnanie Dyrektora Alliance Française w Łodzi

W dniu 12 czerwca 2014 r w restauracji Spatif, na zaproszenie Pani Alicji Bień – Konsula Honorowego Francji w Łodzi oraz Pana Erica Salvat – Prezesa Alliance Française w Łodzi, odbył się uroczysty koktajl z okazji zakończenia misji Pana Marca Boudin na stanowisku Dyrektora Alliance Française w Łodzi. Wieczór uświetnili swoją obecnością Pani Prezydent Hanna Zdanowska oraz Pan Dyrektor Marcin Szmaja, który odczytał list w imieniu Pani Wojewody Jolanty Chełmińskiej.

W czasie pracy na stanowisku Dyrektora Alliance Française w Łodzi, Pan Marc Boudin wykazał się ogromnym zaangażowaniem na rzecz rozwoju w naszym mieście francuskiej kultury i biznesu. Dzięki podejmowanym inicjatywom społecznym kreował pozytywny wizerunek Łodzi, w szczególności wśród zagranicznych inwestorów. Jego działania zostały docenione przez Radę Miejską w Łodzi, która w 2013 roku uhonorowała go odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”.