Konkurs wiedzy o Francji w Zduńskiej Woli

W dniu 10 kwietnia 2015 r. w związku z projektem „Łódzkie bardziej francuskiej” odbył się Konkurs Wiedzy o Francji zorganizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli. Konkurs został przygotowany przez nauczycielkę języka francuskiego Panią Małgorzatę Olizarowską.

Patronat nad tym wydarzeniem objęli: Pani Alicja Bień – Konsul Honorowy Francji w Łodzi oraz Pan Denis Gérard – attaché Ambasady Francuskiej, ekspert pedagogiczny, oraz Koordynator projektu „Łódzkie bardziej francuskie”. Gośćmi honorowymi tego dnia byli również: Pan Wojciech Rychlik, Starosta Powiatu Zduńskowolskiego oraz Pani Krystyna Niewiadomska- Naczelnik wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

W Konkursie wzięli udział uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 2 oraz nr 4 w Zduńskiej Woli, a także z Publicznego Gimnazjum nr 1 z Łasku. Spośród gimnazjalistów wyłoniono trzech laureatów, przyznano również wyróżnienia, a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w Konkursie.

Uczniowie rozwiązywali test na temat wiedzy o Francji. Gimnazjaliści wzięli udział również w prelekcji i ćwiczeniach zorganizowanych dla nich przez Pana Denisa Gérarda, współpracującego z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli w ramach projektu „Łódzkie bardziej francuskie”.
Czekamy z niecierpliwością na kolejną edycję.