Obchody Europejskiego Dnia Języków 2015

Projekt Europejski Dzień Języków – INŻYNIERIA SŁÓW 2015 odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej i patronatem medialnym czasopisma Języki Obce w Szkole. Inżynieria słów to wydarzenie wpisujące się
w Europejski Dzień Języków, które jest corocznym świętem języków ustanowionym
w 2001 r. z inicjatywy Rady Europy.

W dniu 30 września 2015 r. odbyły się obchody tego święta w Centrum Kształcenia Międzynarodowego w Łodzi, czyli w najbardziej multikulturowym i wielojęzycznym miejscu Politechniki Łódzkiej. Projekt ten był zorganizowany przez cztery łódzkie dwujęzyczne licea, czyli IV LO, VIII LO, XIII LO i XXXII LO we współpracy z Politechniką Łódzką. Licealiści zaprosili swoich młodszych kolegów z łódzkich gimnazjów do stworzenia konstrukcji ze słów z różnych dziedzin technicznych. W imprezie wzięło udział ponad 200 uczestników.

W obchodach Europejskiego Dnia Języków 2015 udział wzięła Pani Alicja Bień, która chcąc zachęcić młodzież do nauki języka francuskiego ufundowała wybranym uczniom stypendia Konsula Honorowego. O stypendium ubiegać mógł się każdy gimnazjalista z klasy dwujęzycznej z językiem francuskim, który będzie kontynuował kształcenie dwujęzyczne w XIII LO im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi oraz każdy maturzysta z klasy dwujęzycznej z językiem francuskim, który podejmie studia w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej IFE. Beneficjentkami stypendium zostały uczennice: Julia Wilcz, Anna Rządzka oraz Marika Maślanka.

Serdecznie gratulujemy młodym pasjonatkom języka francuskiego i życzymy Im dalszych sukcesów naukowych.