Inauguracja roku akademickiego 2015/16 na IFE

W dniu 30 września 2015 r. w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej IFE odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2015/2016.
Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, znane na świecie, jako International Faculty of Engineering (IFE), jest jednostką Politechniki Łódzkiej, która od ponad 20 lat prowadzi liczne programy techniczne studiów w języku angielskim lub francuskim. W roku akademickim 2015/16 rozpoczęło na niej edukację 240 nowych studentów.

Podczas inauguracji studenci wzięli udział w wykładzie zatytułowanym „Learning for life”, wygłoszonym w trzech językach: polskim, francuskim i angielskim przez Panią Alicję Bień – Konsula Honorowego Francji w Łodzi.

Studentom życzymy samych sukcesów!